Styrelsen 2023

Nicole Bruun

Ordförande

ordforande@hansesf.net

Amanda Peltonen

Viceordförande

viceordforande@hansesf.net

Catharina Sandström

Sekreterare

sekreterare@hansesf.net

Rasmus Karvonen

Ekonom

ekonom@hansesf.net

Sebastian Marttinen

evenemangsansvarig

event@hansesf.net

Oliver Moilanen

Evenemangsansvarig

event@hansesf.net

Marcus Björkbom

Tutoransvarig

tutor@hansesf.net

Ellen Kotka

Marknadsföringsansvarig

marknadsforing@hansesf.net

Henna Hauskamaa

Kommunikationsansvarig

kommunikation@hansesf.net

Kontakta oss