Styrelsen 2021

Emilia Broman

Ordförande

ordforande@hansesf.net

Frida Silvander

Viceordförande

viceordforande@hansesf.net

Annika Rönnberg

Sekreterare

sekreterare@hansesf.net

Elin Forsström

Ekonom

ekonom@hansesf.net

Annika Palm

evenemangsansvarig

event@hansesf.net

Joriz Baluyot

Evenemangsansvarig

event@hansesf.net

Anna-Julia Stråhlmann

Tutoransvarig

tutor@hansesf.net

Valdo Hedberg

Marknadsföringsansvarig

marknadsforing@hansesf.net

Veronica Wahlstedt

Kommunikationsansvarig

kommunikation@hansesf.net

Kontakta oss