Styrelsen 2022

Frida Silvander

Ordförande

ordforande@hansesf.net

Veronica Wahlstedt

Viceordförande

viceordforande@hansesf.net

Valdo Hedberg

Sekreterare

sekreterare@hansesf.net

Martin Mattsson

Ekonom

ekonom@hansesf.net

Ellen Kotka

evenemangsansvarig

event@hansesf.net

Catharina Sandsström

Evenemangsansvarig

event@hansesf.net

Miikka Liimatainen

Tutoransvarig

tutor@hansesf.net

Amanda Peltonen

Marknadsföringsansvarig

marknadsforing@hansesf.net

Elin Forsström

Kommunikationsansvarig

kommunikation@hansesf.net

Kontakta oss