Evenemang

Afterski

2.4.2021

Välkomna på HanSe SF rf:s höstmöte 3.11.2020 kl 18:00!
 
Under mötets gång går vi igenom och fastställer bl.a. verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiften för 2020. På höstmötet har alla föreningens ordinarie medlemmar rösträtt, men alla andra är välkomna att komma och lyssna.
 
Det kommer även att väljas en ny styrelse. Kom med och se vem som röstas in till styrelsen!
 
Vi vill också nämna att vår nyaste samarbetspartner Hotdogbröderna kommer vara på plats för att fylla er mage med hotdogs!
 
OBS OBS OBS!
På grund av de rådande omständigheterna gällande COVID-19 ber vi er alla att inte dyka upp om du känner av symptom eller på något sätt känner dig sjuk. Vi råder även alla att även hålla distans från varandra.
 
Vi kommer ha mera utrymme mellan stolarna även ha handsprit och munskydd för alla på plats. Vi bibehåller oss rättigheten att utföra ändringar.

Vårmöte

21.4.2021

HanSe SF önskar er välkomna på vårt årliga vårmöte den 21.4 kl 18.00 online via Zoom. På vårmötet har alla föreningens ordinarie medlemmar rösträtt, men alla andra är välkomna att komma och lyssna.
 
Föredragningslista:
 
1. Öppnande av möte
2. Val av ordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare
3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4. Godkännande av närvaro- och yttranderätt
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Föreningens verksamhetsberättelse för föregående år behandlas
7. Föregående årets bokslut och verksamhetsgranskarnas utlåtande behandlas och godkänns
8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsgranskarna och andra ansvariga
9. Val av medlemmar och ordförande till förtjänstteckenkommittén
10. Övriga ärenden
11. Avslutande av möte

Gångna evenemang

September 2020

14.09.2020 – Gulis chill

18.09.2020 – Rocket in your pocket sitz

30.09.2020 – Black and White Masquerade 

Augusti 2020

26.08.2020 – BeerOlympics

Maj 2020

16.05.2020 – Picnic Sitz med Commedia

22.05.2020 – Sitz med TLK

April 2020

08.04.2020 – Vårmöte

16.04.2020 – After Work

18.04.2020 – Pappa Betalar Sitz

29.04.2020 – Spyttsitz

Mars 2020

17.03.2020 – Bastupojkarna på Apollo

18.03.2020 – Föreningsmöte

19.03.2020 – Rekrytment event with AES

20.03.2020 – Money Talks Bullshit Walks – Sitz

30.03.2020 – 05.04.2020 – Tradenomit Week

31.03.2020 – After Work

Februari 2020

02.02.2020 – Loppis

04.02.2020 – Google Garage event with AES

07.02.2020 – Harry Potter Sitz med HoSK

12.02.2020 – HanSe Ski

18.02.2020 – BisseBingo

Januari 2020

21.01.2020 – Chill kväll

27.01.2020 – Halarsitz med TLK

December 2019

09.12.2020 – X-Mas Bowl

November 2019

06.11.2019 – Unknown Destination Sitz

Kontakta oss