Styrelsen 2023

Styrelsen 2023

Nicole Bruun

Ordförande

ordforande@hansesf.net


Facebook-f


Instagram


Linkedin

Amanda Peltonen

Viceordförande

viceordforande@hansesf.net


Facebook-f


Instagram


Linkedin

Catharina Sandström

Sekreterare

sekreterare@hansesf.net


Facebook-f


Instagram


Linkedin

Rasmus Karvonen

Ekonom

ekonom@hansesf.net


Facebook-f


Instagram


Linkedin

Sebastian Marttinen

evenemangsansvarig

event@hansesf.net


Facebook-f


Instagram


Linkedin

Oliver Moilanen

Evenemangsansvarig

event@hansesf.net


Facebook-f


Instagram


Linkedin

Marcus Björkbom

Tutoransvarig

tutor@hansesf.net


Facebook-f


Instagram


Linkedin

Ellen Kotka

Marknadsföringsansvarig

marknadsforing@hansesf.net


Facebook-f


Instagram


Linkedin

Henna Hauskamaa

Kommunikationsansvarig

kommunikation@hansesf.net


Facebook-f


Instagram


Linkedin


Se gamla HanSe styrelser här

Kontakta oss

  • Open Office – Wednesday 13.00-15.00
  • Majstadsgatan 11, 00560 Helsinki