Handel och Service Studerandeförening

Handel och service studerandeförening

HanSe SF grundades år 1996, och är därmed en ganska ung studerandeförening. Oberoende av vår unga ålder så har vi redan flera traditioner. Vår föreningsverksamhet drivs i samband med Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola. Arcada är Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola.

Vid Arcada har vi en mycket internationell studiemiljö, varav till och med 9 % av studeranden är internationella studeranden från 45 olika länder. HanSe SF studeranden kan som graduerade stolta titulera sig som tradenomer och Bachelor of Business Administration. Studierna varar i 3,5-4,5 år.

Som HanSe-medlem kan du också bli medlem i Arcadas studerandekår – ASK. Du har även möjligheten som tradenom studerande att bli medlem i Tradenomit som är fackförbundet för tradenomer. Där kan man få förmåner; som t.ex. en billigare halare.

HanSe styrelse är de som sköter föreningens verksamhet och består av ordförande, viceordförande, sekreterare, ekonom, tutoransvarig, programansvarig, marknadsföringsansvarig och kommunikationsansvarig. HanSe har även andra organisationer och utskott som årsfestkommittéen, programutskottet och alumnklubben.

En HanSeit känner man igen med den gula halaren med svart HanSe logo på ryggen och RAJ RAJ-fiilis.

Kontakta oss

  • Open Office – Tuesdays 13.00-15.00
  • Majstadsgatan 11, 00560 Helsinki