Förtjänsttecken

Förtjänsttecken

Vad är förtjänsttecken?

Förtjänsttecken tilldelas HanSeiter för verksamhetsåret 2020. Nomineringar kan ges för följande förtjänsttecken:

-Förtjänsttecken i silver
Silver tilldelas en person som under året har anmärkningsvärt bidragit till föreningens välgång. Personen har stöttat HanSes evenemang, engagerat sig i olika ämnen gällande föreningen och helt enkelt gjort en stor insats för dess verksamhet.

-Förtjänsttecken i guld
Kriterierna är samma som för silver. Dock måste personen i fråga ha redan fått silver för att kunna tilldelas guld.
Alla Arcada studerande samt alumner är välkomna att skicka nomineringar. Man får nominera hur många personer man vill även till samma förtjänsttecken. Dock skall alla nomineringar skrivas skiljt. I nomineringen skall det tydligt framgå vilket förtjänsttecken det är frågan om samt en förklaring på varför man nominerat personen. Nomineringen skall också ha minst 2 underskrifter för att kunna tas i beaktande.

Kontakta oss