För företag

För företag

Samarbeta med oss

Handel och Service studerandeförening är en ämnesförening för alla studeranden inom Företagsekonomi, International Business och Turism vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. HanSe Sf grundades 1996, året då Tekniska Läroverket (TLK), svenska handelsläroverket (Lilla Hanken) och svenska sjukvårdsinstitutionen (Sjukis) slogs samman och bildade Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola.

Studerande och utexaminerade tradenomer vid Yrkeshögskolan Arcada har möjlighet att ansluta sig till Handel och Service studerandeförening. Föreningen har idag över 200 studerande medlemmar och ett större antal utexaminerade tradenomer som också stöder verksamheten.

Kontakta oss

  • Majstadsgatan 11, 00560 Helsinki
  • contact@hansesf.net
  • Handel och Service studerandeförening
  • @hansesf