Alumn

Hanse Alumn

Är du en utexaminerad HanSeit?

Alumn är du som tidigare har studerat och blivit färdig. Ordet härstammar från det latinska ordet “alumnus”. En HanSe alumn är en utexaminerad HanSeit, som ännu är intresserad av föreningens verksamhet. 

Gå med i HanSes alumngrupp på Facebook (Du som HanSe studerande får även gå med) 


Gå med här

HanSe Alumnförening

HanSes alumnförening grundades 2020 av gamla styrelsemedlemmar som fortfarande vill vara aktiv inom HanSes verksamhet. Förening ordnar afterworks och rekryteringskvällar för gamla HanSe medlemmar. Alumnföreningens evenemang hittar du på Facebookgruppen. Alumnföreningen är en underklubb inom Handel och service studerandeförening.


Gå med här

Evig HanSe medlemskap

Som HanSe medlem kan du också köpa evig HanSe medlemskap för att för evigt vara HanSe-medlem. Medlemskapet behöver inte förnyas. Som evig medlem får du t.ex. billigare priser till våra evenemang och stöder verksamheten.

Kontakta styrelsen här eller på Facebook för mera information angående medlemskapet.


kontakta styrelsen

Understödande medlem

Har du blivit utexaminerad men ändå vill understöda HanSes verksamhet. Som understödande medlem får du t.ex. billigare priser till våra evenemang. Ett understödande medlemskap är giltigt i 1 år.

Kontakta styrelsen här eller på Facebook för mera information angående medlemskapet.


kontakta styrelsen


kontakta styrelsen

HanSes Alumn klubb

Mera information om alumnklubben kommer senare

Kontakta oss

  • Open Office – Tuesdays 11.00-13.00
  • Majstadsgatan 11, 00560 Helsinki